fbpx

De Heer Jezus Christus Aandoen

(Vertaald door Bibi Godschalk) Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. (Romeinen 13:14) We hebben al eerder gesproken over het verschil tussen het Leven van de Heer ontvangen en de Heer als ons leven...

Het Is Een Wonderbaarlijk Leven

(Vertaald door Bibi Godschalk) God is Liefde, Licht en Leven. Dit zijn de meest diepzinnige woorden in de Bijbel. De geschriften van Johannes zijn het schrijven van een man die geestelijk volwassen is. Hij heeft een manier ontdekt waarop hij uitdrukt wat eigenlijk...

Ik Weet Wie Ik Geloof

(Vertaald door Bibi Godschalk) De Bijbel roept ons op “toe te nemen in genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus.” Onze geestelijke groei gaat door drie verschillende ontwikkelingsstadia. Ik vraag je het volgende niet te gebruiken om te bepalen...

Voeten van Brons

(Vertaald door Bibi Godschalk) “Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk die Zijn Lichaam is, de volheid van Hem die alles in alles vervult. “(Efeziërs 1:22) “Zijn voeten gloeiden als brons in een...

Eet Mijn Vlees

(Vertaald door Bibi Godschalk) “…als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u.” Johannes 6:53 Hoe kan deze man ons Zijn vlees te eten geven? Dat vroeg de menigte zich af, en dat doen wij ook nog steeds...

FREE BOOK - DOWNLOAD NOW!

Success! Keep an eye on your email for the download link.

Pin It on Pinterest