fbpx

De Zegen en Het Breken

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem” (Lucas 24:30-31). Er wordt een eenvoudige waarheid...

Meer Kwaad dan Goed

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Nu ik u toch aanwijzingen geef: ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed.” (1 Cor. 11:17) Jezus maakte duidelijk dat waar “Waar twee of drie mensen in Mijn Naam samen...

Terug Naar Het Kruis

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.” I Korintiërs 2:2 Hoewel Paulus over redelijk wat kennis beschikte en de Korintiërs veel kon vertellen en...

Alles In Christus

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. (Romeinen 11:36).” In Mijn schrijven en spreken verwijs ik steeds naar de...

Het Restant Principe – 1

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) DEEL 1 “Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden … (Daniël 1:8a).” We leven in een tijd waarin de Heer met het Restant of Overblijfsel werkt en Overwinnaars opleidt, die Zijn...

FREE BOOK - DOWNLOAD NOW!

Success! Keep an eye on your email for the download link.

Pin It on Pinterest