fbpx

Het Restant Principe – 1

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) DEEL 1 “Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden … (Daniël 1:8a).” We leven in een tijd waarin de Heer met het Restant of Overblijfsel werkt en Overwinnaars opleidt, die Zijn...

De Roeping van Het Kruis

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard (Matteüs 10:38).” Ben jij de Heer Jezus Christus waard? Hoor wat de Heer hier zegt. “Als jij je Kruis niet opneemt en Mij volgt,...

"Kom Naar Mij… En Leer Van Mij"

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) Dit artikel is deel van een audio serie die heet “Geestelijk Volwassen Worden”. De gesproken vorm wordt steeds aangehouden. Voor informatie over het aanschaffen van de hele serie (in het Engels) hier...

De Weg Van Kaïn

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Wee hun! Ze gaan de weg van Kaïn…” (Judas 11) Vanaf het begin van de geschreven geschiedenis zien we dat er twee wegen zijn, twee principes betreffende de relatie met de Heer. Er is de weg van Kaïn en...

Jezus Bouwt Zijn Kerk!

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “…op deze rots bouw Ik Mijn Kerk, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.” (Matteüs 16:18b) Wat is het “nieuwste” wat God nu doet? Waar is God vandaag de dag...

FREE BOOK - DOWNLOAD NOW!

Success! Keep an eye on your email for the download link.

Pin It on Pinterest