fbpx

Alles In Christus

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. (Romeinen 11:36).” In Mijn schrijven en spreken verwijs ik steeds naar de...

Moeten We Een Ander Verwachten?

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: ” Bent U degene die komen zou, of moeten we een ander...

Terug Naar Het Kruis

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.” I Korintiërs 2:2 Hoewel Paulus over redelijk wat kennis beschikte en de Korintiërs veel kon vertellen en...

Meer Kwaad dan Goed

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Nu ik u toch aanwijzingen geef: ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed.” (1 Cor. 11:17) Jezus maakte duidelijk dat waar “Waar twee of drie mensen in Mijn Naam samen...

De Zegen en Het Breken

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem” (Lucas 24:30-31). Er wordt een eenvoudige waarheid...

Jezus Bouwt Zijn Kerk!

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “…op deze rots bouw Ik Mijn Kerk, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.” (Matteüs 16:18b) Wat is het “nieuwste” wat God nu doet? Waar is God vandaag de dag...

FREE BOOK - DOWNLOAD NOW!

Success! Keep an eye on your email for the download link.

Pin It on Pinterest