fbpx

De Weg Van Kaïn

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Wee hun! Ze gaan de weg van Kaïn…” (Judas 11) Vanaf het begin van de geschreven geschiedenis zien we dat er twee wegen zijn, twee principes betreffende de relatie met de Heer. Er is de weg van Kaïn en...

"Kom Naar Mij… En Leer Van Mij"

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) Dit artikel is deel van een audio serie die heet “Geestelijk Volwassen Worden”. De gesproken vorm wordt steeds aangehouden. Voor informatie over het aanschaffen van de hele serie (in het Engels) hier...

De Roeping van Het Kruis

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard (Matteüs 10:38).” Ben jij de Heer Jezus Christus waard? Hoor wat de Heer hier zegt. “Als jij je Kruis niet opneemt en Mij volgt,...

Het Restant Principe – 1

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) DEEL 1 “Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden … (Daniël 1:8a).” We leven in een tijd waarin de Heer met het Restant of Overblijfsel werkt en Overwinnaars opleidt, die Zijn...

Het Restant Principe – 2

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) DEEL 2 “[De Heer] Hij onthult diepe, verborgen dingen, Hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij Hem (Daniël 2:22).” We gaan verder in het Boek Daniël om het Restant Principe te...

Het Restant Principe – 3

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) DEEL 3 “…ze zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam (Daniël 3:27ff).” Het Boek Daniël bevat bemoediging en wijsheid voor ons, die geroepen worden het Restant overwinnaars van De Laatste Dagen...

FREE BOOK - DOWNLOAD NOW!

Success! Keep an eye on your email for the download link.

Pin It on Pinterest