fbpx

ÉÉN KUDDE ÉÉN HERDER

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, Zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft Hij bij zich, Zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder weidt Hij Zijn kudde: Zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij...

Aan Hem Die Overwint

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Zij hebben hem [de draak] dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis overwonnen, zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard” (Openbaring 12:11NBV). Als ik spreek of...

Is Jezus Voldoende?

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?” (Johannes 21:15) Als Jezus de enige was dat je nog had, zou Jezus dan genoeg voor...

Verlost van Kerkelijkheid

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) Het is nodig een duidelijk onderscheid te maken tussen de Ware Kerk (Ecclesia) en de Institutionele Kerk, Georganiseerde Religie of religie in het algemeen. De eenvoudigste manier om dit te doen, is om duidelijk te...

Vrees Geen Enkel Mens

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) Velen Christenen zijn gebonden door hun vrees voor mensen. Wanneer we dit reële en wijdverspreide probleem bespreken, zullen we eerst moeten erkennen dat het onmogelijk is een woordvoerder van God te zijn en...

Omgaan Met Moeilijkheden

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Ze trokken door tot Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord tot in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilde ze doorreizen naar...

FREE BOOK - DOWNLOAD NOW!

Success! Keep an eye on your email for the download link.

Pin It on Pinterest